הרשמה לכדורשת נערות 2021-2022

נוהל הרשמה והצהרת בריאות

פרטי השחקן הנרשם

תאריך לידה:
לאיזו קבוצה אתה נרשם?

מה שם בעל כרטיס האשראי איתו תבצעו את התשלום?


מסמך 1: נוהל הרשמה

מסמך 2: תיקון 15 לחוק הספורט

מסמך 3: אישור הצהרה והתחייבות

דילוג לתוכן